ЦДГ „Слънце” или бившата ЦДГ „Митко Палаузов”, е открита на 13.11.1972г. – с четири групи и 98 деца.

Първият директор е Милка Чичева. Тя допринася изключително за издигане и утвърждаване авторитета на градината в продължение на 15 години.

От 1987 година, до сега, директор на заведението е Наталия Христанова.

Още със създаването си, детската градина се превръща в регионална базова школа за разпространение на добър педагогически опит.

Тази тенденция продължава и през следващите години. От 1987г. до 1990г. е окръжна школа по математика и по български език.

През 2010 г. учителките от подготвителните групи представиха открити уроци пред колеги от област Плевен.

Откритите практики и базови сбирки са образец на висок професионализъм и педагогическо майсторство които са признати от регионалния инспекторат към МОН.

Детската градина претърпява различни структурни промени.

Най- важните от тях са свързани с реституцията на бившия филиал на учебното заведение и на ЦДГ „Детелина” през 1997г. , след което се обособява нов филиал на ЦДГ „Митко Палаузов”, намиращ се и до днес в сградата на детска ясла „Еделвайс”.

През 2004 г. детската градина е преименувана от „Митко Палаузов” на „Слънце” с активното участие на родителите, децата и персонала на заведението.

До днес ЦДГ „Слънце” е най-голямата детска градина на територията на Община Левски- осем групи с 240 деца. Детското заведение е с център и филиал в гр.Левски и обединява групи от с.Асеновци, с.Градище.

Тя отговаря на съвременните изискванията на обществото за обучение и възпитание на деца от 3 до 7г.

ЦДГ”Слънце” е предпочитано от родителите учебно заведение , което има изградени и доказани традиции за подготовка на децата за училище.

От 2010г. ЦДГ”Слънце” изпълнява своя собствена стратегия, насочена към развитие на детето в три перспективи:

Детето в центъра- стремеж към задоволяване на личностните заложби и осигуряване комфорт на всяко дете

Детето преди училище- високо ниво на училищна готовност две години преди постъпване в първи клас

Детето в 21 век- модернизиране на условията в детката градина

Детската градина предлага допълнително изучаване на английски език за 5 и 6 годишни деца.

ЗА ДЕЦАТА СЕ ГРИЖИ ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!