Международен проект “Animals in our countries”

Posted on 29/01/2014 by Светлана Любенова

От 09.01.2014г. детската градина работи като партньор по международен проект на е-Twinning

ANIMALS IN OUR COUNTRIES

В проекта са включени:

гл. учител Светлана Любеноваосновен партньор и технически сътрудник за ЦДГ „Слънце”

ст. учител Димитринка Тодороваръководител на дейностите по проекта за ЦДГ „Слънце”

ПГ 5 г.целева група от ЦДГ „Слънце”, в която ще се реализира проекта.

Децата ще научат много за своите партньори от Словения, Румъния, Турция, Азърбейджан, Австрия, Унгария, Италия и други страни, както и за животинският свят в тях. В интернет пространството ще бъде обменена информация за защитени, изчезнали и обитаващи териториите на страните животни. Крайната цел на проекта е създаване на “Международен зоопарк” в училищата и детските градини на страните участници и издаване на три електронни книги, обобщаващи събраната от партньорите информация.