ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ Е НОСИТЕЛ НА ЗВАНИЕТО ETWINNING SCHOOL

Posted on 11/05/2020 by Севдие Алиева

линк – Дейности eTwinning-проекти- ДГ Слънце – гр. Левски

ДГ „Слънце”, град Левски за втори път получи високото отличие, приз “Европейско eTwinning иновативно училище” 2020-2021.
Detska gradina “Slantse”, the town of Levski for the second time received the high award, the prize “European eTwinning Innovative School” 2020-2021.

ДГ „Слънце”, гр. Левски, БЪЛГАРИЯ участва активно в eTwinning платформата от 2014 г.

          Учителите реализират успешно eTwinning проекти, свързани с широкообхватни теми. В проектните дейности успешно си сътрудничат с педагози от различни държави, като успешно включват в партньорство родители, колеги и външни институции. Осъществява се активно сътрудничество между 4 групи учители в образователната институция. Активните проекти се провеждат в повече от две различни групи деца – обхващат деца от 1 –ва, 2-ра, 3-та и 4-та възрастова група с диапазон от 3 до 7 години. Реализират се общи мероприятия на ниво детска градина с участието на родители, деца, учители и външни институции /медии, училища, бизнеса и др./, свързани с дейности на eTwinning проекти.

Педагозите успешно интегрират проектната дейност в процеса на обучение с деца и това осъвременява образователния процес.