ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА “УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И СХЕМА “УЧИЛИЩНО МЛЯКО” – ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ

Заповед за определяне на заявител-1

Заповед за определяне на заявител-2