ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА “УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И СХЕМА “УЧИЛИЩНО МЛЯКО” – ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ

Обява 1

Обява 2

Обява 3