ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ“ С ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Директорът на ДГ „Слънце“, гр. Левски – Наталия Христанова, главен учител Виолета Видолова, старшии учител Катя Ганчева и старши учител Светлана Любенова участваха в един от най-големите ежегодни педагогически форуми – IX Национална Педагогическа конференция организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Темата на форума беше „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ ИНОВАТИВНО И ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ“.
Конференцията се проведе в периода 3 – 5 декември 2021г., в гр. Банско и беше посветена на интерактивни добри педагогически дейности, както и новият акцент в образователния процес – проектно-базираното обучение във всички образователни институции. Педагозите от ДГ „Слънце“ представиха добри педагогически практики, иновации в предучилищното образование, работа с авторски дидактични продукти. Презентациите бяха на тема „STEM зона ли е детската градина“ и „Палава математика в игри“. ДГ „Слънце“ успешно прилага нови педагогически технологии на преподаване и върви по посока на утвърждаването ѝ като иновативна детска градина.

Снимки