“Този свят”

Презентацията е създадена във връзка с национален конкурс за добри педагогически практики през 2011г. Видеопрактиката се класира на национално ниво. Авторката на тренинга и презентацията е сред петдесетте отличени учители за добри педагогически практики в България.

В структурата на презентацията са обхванати  знания от всички ядра в образователно направление “Природен свят”. По интересен начин са поднесени игри за децата, предполагащи практическо приложение на вече овладени знания и умения. Презентацията и тренинга по нея може да се използва вместо обобщаваща беседа в направлението. Включени са авторски текстове и коментари.

Самият тренинг е проведен в подготвителна група от главен учител Светлана Любенова.