ТРЕНИНГ ЗА РОДИТЕЛИ ОТ ПГ- а и ПГ- б „АЗ ДЕТЕТО – УЧЕНИК“

„Можем ли да бъдем още по-полезни на децата си и да взимаме правилните решения. Трябва ни само малко смелост и желание да научим това, което е особено важно за развитието на нашето дете.”
Детските учителки от ЦДГ „Слънце” гр. Левски г-жа Атанаска Велчева и г-жа Катя Ганчева безупречно си съдействаха и партнираха в запознаването на родителите от двете групи с основни психологически характеристики на децата, определящи подготовката им за училище. Първоначално се определиха родителските нагласи за готовността на децата им за училищно обучение. Родителите се запознаха с компонентите на психологическата готовност за училище – интелектуална, мотивационна, волева, комуникативна и развитие на фината моторика. Чрез презентация педагозите споделиха някои упражнения за развитие на фината моторика: нанизване на мъниста, рязане с ножица, оцветяване, защипване с щипки и кламери, свързване от точка до точка, повтаряне по пунктирана линия и още много други. Овладяването на фините движения е дълъг процес. Изисква много упражнения и постоянство. Колкото по-рано детето започне да се занимава с тези игри, толкова ефекта ще бъде по-голям, а готовността за училище по-висока.

Photo Gallery by QuickGallery.com