Унгарско училищно и предучилищно образование и възпитание

Презентацията е създадена въз основа на преки наблюдения в училище по изкуства с прилежаща детска градина в Будапеща. Материалът може да послужи за обогатяване и допълване опита на предучилищни педагози, работещи по системата Монтесори. Презентацията съдържа кратка разходка из забележителностите на Будапеща и Виена.